Kopacz, Marta. 2016. „GLOSA DO WYROKU NACZELNEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO Z DNIA 26 SIERPNIA 2014 R., SYGN. AKT I OSK 170/13* [ODNOŚNIE DO OCENY FORMALNEJ SKARGI NA CZYNNOŚĆ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ DOTYCZĄCEJ UPRAWNIEŃ LUB OBOWIĄZKÓW WYNIKAJĄCYCH Z PRZEPISÓW PRAWA]”. Civitas Et Lex 9 (1):35-40. https://doi.org/10.31648/cetl.2294.