PUCZYŁOWSKI, Krzysztof. 2016. „OCZYSZCZENIE DUSZ POCZĄTKUJĄCYCH – PIERWSZYM OKRESEM ŻYCIA DUCHOWEGO WEDŁUG RÉGINALDA GARRIGOU-LAGRANGE OP”. Civitas Et Lex 11 (3):59-70. https://doi.org/10.31648/cetl.2314.