Polanowski, Tomasz. 2017. „ZRZECZENIE SIĘ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO”. Civitas Et Lex 16 (4):21-31. https://czasopisma.uwm.edu.pl/index.php/cel/article/view/2476.