Strękowski, Stanisław. 2017. „PRORODZINNE I PROSPOŁECZNE POSTAWY I DZIAŁANIA CHRZEŚCIJAN W ŚWIECIE JAKO WKŁAD W BUDOWANIE DOBRA WSPÓLNEGO W I–III WIEKU”. Civitas Et Lex 16 (4):65-78. https://czasopisma.uwm.edu.pl/index.php/cel/article/view/2480.