Olczyk, Małgorzata. 2018. „OSTATECZNOŚĆ I PRAWOMOCNOŚĆ DECYZJI ADMINISTRACYJNEJ”. Civitas Et Lex 17 (1):7-15. https://doi.org/10.31648/cetl.2483.