Wojnicz, Piotr. 2020. „Penalizacja czynów Seksualnych Wobec małoletnich – rozważania Na Tle Prawa Kanonicznego I Polskiego Prawa Karnego”. Civitas Et Lex 26 (2):59-72. https://doi.org/10.31648/cetl.4419.