Tabaszewski, Robert Krzysztof. 2021. „Status Prawny Kuracjusza Jako Osoby korzystającej Z Rehabilitacji Leczniczej W Systemie Ubezpieczenia społecznego rolników”. Civitas Et Lex 32 (4):57-69. https://doi.org/10.31648/cetl.6696.