Nogowski, J. M. (2015) „WYKLUCZENIE SPOŁECZNE W KONTEKŚCIE UBÓSTWA I BEZDOMNOŚCI”, Civitas et Lex, 5(1), s. 55–64. doi: 10.31648/cetl.2035.