MYŚLAK, A. D. (2015) „O KONSTRUOWANIU WIZUALNOŚCI JAKO INTEGRALNYM ELEMENCIE POLSKIEJ REKLAMY PRASOWEJ”, Civitas et Lex, 8(4), s. 17–31. doi: 10.31648/cetl.2188.