DOBKOWSKI, J. (2015) „PRZEJŚCIE NA SPADKOBIERCĘ UPRAWNIEŃ PRZEDSIĘBIORCY W PRZEDMIOCIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W ZAKRESIE OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I TRANSPORTU NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH”, Civitas et Lex, 8(4), s. 33–42. doi: 10.31648/cetl.2189.