Wojnicz, P. (2020) „Penalizacja czynów seksualnych wobec małoletnich – rozważania na tle prawa kanonicznego i polskiego prawa karnego”, Civitas et Lex, 26(2), s. 59–72. doi: 10.31648/cetl.4419.