Niewęgłowski, P. (2021) „Status prawny miejsca do «parkowania pojazdów mechanicznych» na nieruchomości gruntowej”, Civitas et Lex, 32(4), s. 43–55. doi: 10.31648/cetl.6335.