Tabaszewski, R. K. (2021) „Status prawny kuracjusza jako osoby korzystającej z rehabilitacji leczniczej w systemie ubezpieczenia społecznego rolników”, Civitas et Lex, 32(4), s. 57–69. doi: 10.31648/cetl.6696.