Kopacz, M. (2022) „Zasady ogólne jako podstawa prawna czynności organu administracji podejmowanych w stadium wszczęcia postępowania”, Civitas et Lex, 36(4), s. 39–48. doi: 10.31648/cetl.7494.