Smereczyński, M. (2023) „Proces prawotwórczy w prawie kanonicznym”, Civitas et Lex, 37(1), s. 69–85. doi: 10.31648/cetl.8424.