Mozyro, P. (2023) „Zarząd zwyczajny i nadzwyczajny dobrami parafialnymi - funkcje i obowiązki proboszcza”, Civitas et Lex, 40(4), s. 83–94. doi: 10.31648/cetl.9423.