[1]
J. DOBKOWSKI, „PRZEJŚCIE NA SPADKOBIERCĘ UPRAWNIEŃ PRZEDSIĘBIORCY W PRZEDMIOCIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W ZAKRESIE OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I TRANSPORTU NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH”, CetL, t. 8, nr 4, s. 33–42, grudz. 2015.