[1]
W. Guzewicz i L. MOSZCZYŃSKI, „POSTAWA KSIĘŻY KATOLICKICH WOBEC KOMUNISTÓW NA SUWALSZCZYŹNIE W ŚWIETLE DOKUMENTÓW ORGANÓW BEZPIECZEŃSTWA (1945–1953)”, CetL, t. 9, nr 1, s. 75–89.