[1]
T. Polanowski, „ZRZECZENIE SIĘ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO”, CetL, t. 16, nr 4, s. 21–31, grudz. 2017.