[1]
S. Strękowski, „PRORODZINNE I PROSPOŁECZNE POSTAWY I DZIAŁANIA CHRZEŚCIJAN W ŚWIECIE JAKO WKŁAD W BUDOWANIE DOBRA WSPÓLNEGO W I–III WIEKU”, CetL, t. 16, nr 4, s. 65–78, grudz. 2017.