[1]
R. Sawicki, „SPRAWOZDANIE Z MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI PT. «STREETWORKING. IDENTITY FROM THE STREET», GIŻYCKO, 3 PAŹDZIERNIKA 2017 ROKU”, CetL, t. 16, nr 4, s. 79–81, grudz. 2017.