[1]
M. Olczyk, „OSTATECZNOŚĆ I PRAWOMOCNOŚĆ DECYZJI ADMINISTRACYJNEJ”, CetL, t. 17, nr 1, s. 7–15, mar. 2018.