[1]
P. Niewęgłowski, „Status prawny miejsca do «parkowania pojazdów mechanicznych» na nieruchomości gruntowej”, CetL, t. 32, nr 4, s. 43–55, grudz. 2021.