[1]
R. K. Tabaszewski, „Status prawny kuracjusza jako osoby korzystającej z rehabilitacji leczniczej w systemie ubezpieczenia społecznego rolników”, CetL, t. 32, nr 4, s. 57–69, grudz. 2021.