[1]
M. Kopacz, „Zasady ogólne jako podstawa prawna czynności organu administracji podejmowanych w stadium wszczęcia postępowania”, CetL, t. 36, nr 4, s. 39–48, grudz. 2022.