[1]
J. Maniszewska-Ejsmont, „O potrzebie przyjęcia de lege ferenda sankcji bezskuteczności zawieszonej (negotium claudicans) przy czynnościach zarządu majątku dziecka”, CetL, t. 37, nr 1, s. 39–52, luty 2023.