[1]
A. Żejmo, „Medialny obraz demoralizacji. Patostreaming jako problem psychopedagogiczny”, CetL, t. 36, nr 4, s. 21–37, grudz. 2022.