[1]
P. Mozyro, „Zarząd zwyczajny i nadzwyczajny dobrami parafialnymi - funkcje i obowiązki proboszcza”, CetL, t. 40, nr 4, s. 83–94, grudz. 2023.