Nogowski, J. M. „WYKLUCZENIE SPOŁECZNE W KONTEKŚCIE UBÓSTWA I BEZDOMNOŚCI”. Civitas Et Lex, t. 5, nr 1, marzec 2015, s. 55-64, doi:10.31648/cetl.2035.