MYŚLAK, A. D. „O KONSTRUOWANIU WIZUALNOŚCI JAKO INTEGRALNYM ELEMENCIE POLSKIEJ REKLAMY PRASOWEJ”. Civitas Et Lex, t. 8, nr 4, grudzień 2015, s. 17-31, doi:10.31648/cetl.2188.