DOBKOWSKI, J. „PRZEJŚCIE NA SPADKOBIERCĘ UPRAWNIEŃ PRZEDSIĘBIORCY W PRZEDMIOCIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W ZAKRESIE OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I TRANSPORTU NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH”. Civitas Et Lex, t. 8, nr 4, grudzień 2015, s. 33-42, doi:10.31648/cetl.2189.