Kopacz, M. „GLOSA DO WYROKU NACZELNEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO Z DNIA 26 SIERPNIA 2014 R., SYGN. AKT I OSK 170/13* [ODNOŚNIE DO OCENY FORMALNEJ SKARGI NA CZYNNOŚĆ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ DOTYCZĄCEJ UPRAWNIEŃ LUB OBOWIĄZKÓW WYNIKAJĄCYCH Z PRZEPISÓW PRAWA]”. Civitas Et Lex, t. 9, nr 1, marzec 2016, s. 35-40, doi:10.31648/cetl.2294.