Guzewicz, W., i L. MOSZCZYŃSKI. „POSTAWA KSIĘŻY KATOLICKICH WOBEC KOMUNISTÓW NA SUWALSZCZYŹNIE W ŚWIETLE DOKUMENTÓW ORGANÓW BEZPIECZEŃSTWA (1945–1953)”. Civitas Et Lex, t. 9, nr 1, s. 75-89, doi:10.31648/cetl.2297.