PUCZYŁOWSKI, K. „OCZYSZCZENIE DUSZ POCZĄTKUJĄCYCH – PIERWSZYM OKRESEM ŻYCIA DUCHOWEGO WEDŁUG RÉGINALDA GARRIGOU-LAGRANGE OP”. Civitas Et Lex, t. 11, nr 3, wrzesień 2016, s. 59-70, doi:10.31648/cetl.2314.