Polanowski, T. „ZRZECZENIE SIĘ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO”. Civitas Et Lex, t. 16, nr 4, grudzień 2017, s. 21-31, https://czasopisma.uwm.edu.pl/index.php/cel/article/view/2476.