Strękowski, S. „PRORODZINNE I PROSPOŁECZNE POSTAWY I DZIAŁANIA CHRZEŚCIJAN W ŚWIECIE JAKO WKŁAD W BUDOWANIE DOBRA WSPÓLNEGO W I–III WIEKU”. Civitas Et Lex, t. 16, nr 4, grudzień 2017, s. 65-78, https://czasopisma.uwm.edu.pl/index.php/cel/article/view/2480.