Olczyk, M. „OSTATECZNOŚĆ I PRAWOMOCNOŚĆ DECYZJI ADMINISTRACYJNEJ”. Civitas Et Lex, t. 17, nr 1, marzec 2018, s. 7-15, doi:10.31648/cetl.2483.