Wojnicz, P. „Penalizacja czynów Seksualnych Wobec małoletnich – rozważania Na Tle Prawa Kanonicznego I Polskiego Prawa Karnego”. Civitas Et Lex, t. 26, nr 2, październik 2020, s. 59-72, doi:10.31648/cetl.4419.