Niewęgłowski, P. „Status Prawny Miejsca Do «parkowania pojazdów mechanicznych» Na nieruchomości Gruntowej”. Civitas Et Lex, t. 32, nr 4, grudzień 2021, s. 43-55, doi:10.31648/cetl.6335.