Kopacz, Marta. „GLOSA DO WYROKU NACZELNEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO Z DNIA 26 SIERPNIA 2014 R., SYGN. AKT I OSK 170/13* [ODNOŚNIE DO OCENY FORMALNEJ SKARGI NA CZYNNOŚĆ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ DOTYCZĄCEJ UPRAWNIEŃ LUB OBOWIĄZKÓW WYNIKAJĄCYCH Z PRZEPISÓW PRAWA]”. Civitas et Lex 9, no. 1 (marzec 31, 2016): 35–40. Udostępniono listopad 29, 2023. https://czasopisma.uwm.edu.pl/index.php/cel/article/view/2294.