[1]
Wałkówski, A. 2018. "Colloquia Lubuskie. Wokół krajobrazu kulturowego dawnego biskupstwa lubuskiego", red. Marek Golemski, Ośno Lubuskie 2012, ss. 71. Echa Przeszłości. XV (grudz. 2018).