[1]
Szmyt, A. 2019. Bartłomiej Graczyk, Radziecka polityka narodowościowa w latach 1917-1941 na przykładzie Piotrogrodu-Leningradu. Echa Przeszłości. XIII (mar. 2019).