[1]
Korybut-Marciniak, M. 2019. Działalność dobroczynna zakonów i zgromadzeń zakonnych w Wilnie w końcu XVIII i pierwszej połowie XIX wieku. Echa Przeszłości. XI (mar. 2019). DOI:https://doi.org/10.31648/ep.3375.