[1]
Sobczak, J. 2019. Synteza dziejów Rosji - schyłku Cesarstwa, b. ZSRR i narodzin współczesnej FR - pierwsza rzetelna. Echa Przeszłości. XI (mar. 2019).