[1]
Korybut-Marciniak, M. 2019. Maria Filina, Danuta Ossowska, Losy Polaków na Kaukazie: cz.I: "Tbiliska grupa" polskich poetów zesłańczych. Echa Przeszłości. IX (mar. 2019).