[1]
Łatak, K. 2019. Piotr Zwoliński, Działalność społeczno-dobroczynna Kościoła łódzkiego w okresie międzywojennym. Echa Przeszłości. IX (mar. 2019).