[1]
Sacewicz, K. 2019. Rafał Wnuk, "Za pierwszego Sowieta". Polska konspiracja na Kresach Wschodnich II Rzeczypospolitej (wrzesień 1939-czerwiec 1941). Echa Przeszłości. IX (mar. 2019).