[1]
Sacewicz, K. 2019. Taktyka komunistycznego frontu ludowego i antyfaszystowskiego w świetle publicystyki Centralnego Porozumienia Organizacji Współdziałających w Zwalczaniu Komunizmu - przyczynek do rozważań nad zorganizowanymi społecznymi postawami antykomunistycznymi. Echa Przeszłości. XX/1 (grudz. 2019). DOI:https://doi.org/10.31648/ep.4841.