[1]
Łatak, K. 2019. Ewangelistarz Płocki z XII wieku. Krytyczne wydanie tekstu łacińskiego z kodeksu Perykopy Ewangeliczne Archiwum Diecezji Płockiej, wyd. L. Misiarczyk, B. Degórski OSPPE, Wydawnictwo Naukowe UKSW, Warszawa 2016, s. 422 + facsimilia. Echa Przeszłości. XX/1 (grudz. 2019).