[1]
Makarczyk, I. 2020. Wykaz osób, które w latach 2001-2019 uzyskały na Wydziale Humanistycznym UWM w Olsztynie stopień doktora w dyscyplinie historia. Echa Przeszłości. XX/2 (sie. 2020).